សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ១៤៤​៖ ការផ្សាយលទ្ធផលបឋម នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778