សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤១​៖ ការដឹកសម្ភារ​បម្រើឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​ ដោយ​ដំរី ទៅកាន់ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News