សេចក្ដីណែនាំបន្ថែម លេខ ០៦៧​ ស្ដីពី​​ការផ្ដល់​សុពលភាព​លើគំនូសសញ្ញា​គាំទ្រលើ​សន្លឹកឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778