សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ១២៦​៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778