ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៣៥៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ​ សរុបជាង ៨ម៉ឺន នាក់ត្រូវបាន គ.ជ.ប សម្រេចទទួលស្គាល់ផ្លូវការ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778