សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ១២៥​៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778