លទ្ធផលផ្លូវការ​ចំនួន​ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨ (តាមរាជធានី ខេត្ត)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778