សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ៖ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News