កម្មវិធីផ្សាយ​ស្ប៉ត​គោលនយោបាយ​គណបក្ស​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨ (០៦)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778