សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការងារដែល គ.ជ.ប សម្រេចបានក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ ដោយគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News