ប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News