ប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ស្តីពីជំនួបពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច គ.ជ.ប ជាមួយក្រុមបេសកកម្មមកពីជប៉ុន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778