សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៣៨​៖ ស្ថានីយវិទ្យុ និង​ទូរទស្សន៍​ ចំនួន​ ១០ ប្រកាសជួល និង​លក់​ម៉ោង​ឱ្យ​គណបក្សនយោបាយ​ក្នុងអំឡុងពេល​ឃោសនាបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News