សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ១០១​៖ គណៈប្រតិភូ​ គ.ជ.ប កម្ពុជា វិលត្រឡប់ពី​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ នៅ​ គ.ជ.ប នៃ​កច្រភព​អង់គ្លេស​

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778