សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១០០​៖ ការអំពាវនាវ​របស់​ប្រធាន គ.ជ.ប ស្ដីពី​ការឃោសនា​បោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778