សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ០៦១​ ស្ដីពី​ការផ្ទេសិទ្ធិ​របស់​ប្រធាន​គណបបក្សនយោបាយ​ជូន​តំណាង​ដើម្បី​ចុះហត្ថលេខា​​លើ​ពាកក្យ​សុំ​ចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជើ្រសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ (ខ្មែរតែមួយ)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News