សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបរវាង គ.ជ.ប ជាមួយ EU និង ស្ថានទូតជប៉ុន ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News