សេចក្ដីអំពាវនាវ​របស់​ប្រធាន​ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778