សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពីរដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសម្របសម្រួលការងារ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News