សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​លក្ខខណ្ឌ​នៃការជ្រើសរើស​សមាសភាព​គណៈកម្មការការិយាល័​យបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778