សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបរវាងអនុប្រធាន គ.ជ.ប និងប្រតិភូបច្ចេកទេសជប៉ុន ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News