ប្រសាសន៍ ​ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និង​ជាប្រធាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​ការបិទផ្សាយបញ្ជីរាយនាម​គណបក្សនយោបាយ និង​បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​ផ្លូវការតាមមណ្ឌលរាជធានី ខេត្ត និងសិទ្ធិទទួលបាន​ការការពារសុវត្ថិភាព​របស់​បេក្ខជន

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News