សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៧៦​៖ ការបន្តបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង​ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​ នីតិកាលទី​៦

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778