កម្មវិធី​ប្រកួត​ឆ្លើយសំណួរ​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រធាន​បទ សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត និង​ឯកសារ​បញ្ជា​ក់ អត្ត​សញ្ញាណ​​ផ្លូវ​ការ​សម្រាប់​ប្រើ​នៅ​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោះ​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News