​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​ ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ ស្តីពី ការ​ចុះ​បញ្ជី​គណ​បក្ស​​នយោបាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778