កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ ក្រោយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងស្តីអំពីការបោះឆ្នោតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់គរុសិស្ស គរុនិស្សិត និងសាស្រា្តចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778