​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០៥០៖ ថ្ងៃ​ទី៣ នៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជីគណ​បក្ស​នយោបាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778