រូបភាពសកម្មភាព ៖ កិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ និងការប្តឹងតវ៉ា ដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជី គណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ និងបញ្ជីបេក្ខជន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News