គោលការណ៍​ សម្រាប់​ស្ថានីយវិទ្យុ និង​ទូរទស្សន៍​ ក្នុងការលក់​ ឬជួលម៉ោង​ផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យគណបក្សនយោបាយ​ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​អំពីកម្មវិធីគោលនយោបាយ និង​កម្មវិធីនយោបាយ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​អំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News