សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778