គ.ជ.ប ចេញប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដល់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ២២៣នាក់ ដើម្បីចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News