សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៣៩​៖ ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​ នីតិកាល​ទី​៦ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ​នៅថ្ងៃទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ មាន​ ១២៥ អាសនៈ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778