ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម​ ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ជាមួយនឹង សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ហេង វ៉ាន់ដា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News