សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០១១​ ស្តីពី​ការដាក់ និងការទទួល​ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះ​ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​​ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨