សេចក្ដីសម្រេច លេខ ១៣៤​ ស្ដីពី​ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​នាយកដ្ឋាន និង​តួនាទី ភារកិច្ចរបស់​ការិយាល័យ និង​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News