សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ០០៨​ ស្ដីពី​កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងប្រឡងសរសេរ - QCM ឬ​/និង​សម្ភាសន៍ ឬ/និង​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា​ឱ្យបម្រើការងារ​នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News