សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិក​កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី នៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម ត្រូវមកធ្វើសម្ភាសន៍ និង​ធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News