សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិក​កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី នៅនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និង​វិវាទកម្ម ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលប្រឡងសរសេរ-QCM ....

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News