សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជា គ្រូបង្ហាត់ គ.ជ.ប នៅនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលប្រឡងសរសេរ-QCM ....

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News