មុខតំណេង និង​លក្ខខណ្ឌ​ដែលត្រូវ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​នៅនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News