មុខតំណេង និង​លក្ខខណ្ឌ​​ដែលត្រូវ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​នៅនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និង​អប់រំ​អ្នកបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News