កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីការដាក់/ទទួល និងដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News