សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២៤​៖ គ.ជ.ប បង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យ​លទ្ធផលបោះឆ្នោត និង​ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778