ឈ្មោះ អាសយដ្ឋានគណបក្សនយោបាយ និងចំនួនមណ្ឌលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលគណបក្សនយោបាយបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News