ប្រសាសន៍​ ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក​ គ.ជ.ប និង​ជាប្រធាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News