កម្មវិធីផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុ ជា (ទទក) វិទ្យុ FM 96 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News