រូបភាពសកម្មភាព ៖ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចុះពិនិត្យការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ប៉ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News