សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ​ ០២៦៖ ប្រធាន គ.ជ.ប នឹងទៅពិនិត្យ​ដំណើរការ​បោះឆ្នោតនៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​វិទ្យាល័យ​​ហ៊ុនសែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News