សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២៥៖ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិធំៗ ចំនួនជា ៣០០នាក់ ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News