សេចក្ដីសម្រេច លេខ​ ០២៤៖ ស្ដីពី​ការតែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត​ នៃ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778